Coratge meu, a pendre sforç molt tart

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Coratge meu, a pendre sforç molt tart pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Coratge meu, a pendre sforç molt tart,
no piadós de tots los qui·t sostenen:
l'arma y lo cos a departir-se vénen;
per tu ser flach, lo cos de viur·és fart;
mos ulls no són lliberts fer son offici,
mon pas és tolt, ma lengua no·m profita;
e d'açò la Vergonya·s delita,
com só plaguat de tan vergonyós vici.

Paor me sent, gran suor me comença;
surtint, mon cor lo pits me cuyda rompre;
no·m trob esforç per Vergonya corrompre,
ésser no pot ma Sperança Por vença.
No puch mostrar lo secret de ma pensa,
e vanament he por de la resposta;
lo meu duptar major dupte m'acosta,
ffemenill gest ardiment me defenssa.

Alguns han dit que Vergonya no·s troba,
mas yo·n pusch fer d'aquella testimoni:
de vista, no; semblan és al dimoni:
part de mos senys e parlar me derroba;
dón·a sentir de si alguns forts actes,
segons de molts havem hoÿdes gestes,
crehent los tals qui descolen les festes;
senyor és meu, Amor ferma·ls contractes.

E si posqués l'obediença tolrre
-que per son colp la mi·amor jau morta;
car no parent, l·és altr·amor estorta,
no ssé quin déu dampnat sant me fa colrre-,
yo hagra sforç de metre tost en obra
lo que no gos mostrar, una parença;
ab gran esforç Vergonya·m fa temença,
e sí c·ardiment un poch en mi no sobra.

En tots aquells on gran amor no penja,
son giny no pot de Vergonya, ne força;
a mi he pochs a son voler nos força,
nostre voler nostres enemichs venja.
Aquest voler Desig i Amor sostenen,
causa d'aquests sou vós, a qui s'esguarden;
creure no pusch vostres sentiments tarden
en descobrir los mals que per vós vénen.

Tornada

O foll.Amor, aquells dolors sostenen
que cerquen fi l'a on fi no pot ésser;
de llur treball no·s mostra res en ésser,
e són aquests los qui de vós s'encenen.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data