Crònica de Bernat Desclot/Capítol XLVIII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XLVIII

Com lo rey En Jaume de Arago se parti de Mallorques e torna en Catalunya.


Q
uant lo rey En Jaume de Arago fo vengut de Mallorques en Catalunya, la dona sa muller, d'on hom lo havia partit per parentesch, fo morta. De la qual hac hun fill que hac nom N'Anfos, al qual feu jurar per tota sa terra, quant ana conquerir la ciutat de Mallorques. E puix pres altra muller, la filla del rey de Ongria que hac nom dona Yolant; e fo regina de Arago, molt bella dona, e agradable a Deu e a son poble. E de aquella dona hac tres fills e quatre filles, ço es assaber: l'infant En Pere, qui fo rey de Arago e de Cecilia; e l'enfant En Jaume, qui fo rey de Mallorques e de les ylles entorn de aquella; e En Sancho, qui fo lo menor, arquebisbe de Toledo.


 La una germana fo regina de Castella del rey N'Amfos; e l'altra germana fon muller d'En Manuel, germa del rey de Castella; e l'altra fo regina de França, muller del rey Felip; e l'altra filla, qui havia nom dona Maria, mori sens marit; e era molt bella donna e gran, e agradable a tota gent, e de molt bona vida.