Crònica de Bernat Desclot/Capítol XXVII

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXVII

Com parla En Pere Berenguer o Ramon Berenguer.


E
n Pere Berenguer s'es llevat en peus e a dit al rey:

 «Senyor, aquest fet que havets començat, no sens gran honor, se acabar la podets, mas no romança per nulla res que nos, que som vostre, hi puxam fer. E pensats de enantar al pus tost que puxats, que tuyt vos ajudarem de tot quant hagam, e us seguirem lla hon anar vullats. E yo ire ab vos e menare vint e cinch cavalls bons e ben aparellats, e servents e ballesters e llancers, e donarlos he lur ops, de ço que mester havran, e no m'en partire de vos tro que vos ho vullats».