Crònica de Bernat Desclot/Capítol XXVI

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


CAPITOL XXVI

Com respos En Guillem Ramon de Moncada.


P
uix apres respos en Guillem Ramon de Moncada, e dix:

 «Senyor rey, be es veritat ço que tots temps he oit dir:  «que de bon arbre bon fruyt n'ix»; axi com es esdevengut de vos, segons los bons fets que començats. E sia a plaer de Deu,

quils vos fa començar, quels vos faça veure ab bon acabament. Mas de mi vos dich aytant: que tant so alegre de aço que vos havets començat, que y vull metre e despendre tot ço que he ne puxa haver, e vos servir e honrar. E menare vint e cinch cavallers ab bons cavalls e ab bones armes; e darlos he bon sou, e ferlos he llurs ops de pa e de vi e de carn e de civada, e menare de bons servents ab ballestes e ab llances, e mariners, e d'altra companya, que seran bons en mar e en terra. E no m'en vull venir tro que la terra hagam presa».