De crimine lesae Majestatis

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
De crimine lesae Majestatis
Corts Valencianes
Fur 1.r de la Rúbrica 8.ª De crimine lesae Majestatis del llibre dels Furs del Regne de València.
 Baixa


Jacobus Rex I - Aquel fa crim de lesa Magestat, qui vol lliurar la ciutat als enemichs, ó qui aquella volrá cremar, ó qui aquella volrá de tot en tot destroir, ó qui sen pasará als enemichs, ó qui donará á aquells ajuda darmes, ó daver, ó de consell, ó qui sesforçará qui faça los castells, ó les viles que son sotsmeses al Princep rebelles, ó qui fabricará falsa moneda, ó aquella sen manament del Princep batrá, ó qui fortalees liurará als enemichs, ó letres, ó missatge, ó algun senyal á ells trametrá ols fará. En aquest fur enadeix, lo Senyor Rey, que nengú no pusqua pasar á sos enemichs pus la guerra será començada, ó fos publica fama que la guerra degués esser. E qui aço faça, ne fará aço que en los altres cases es contengut en aquest fur, jutgam que ha fet crim de lesa Magestat, é que perda lo cap é tots sos bens que haurá en nostra terra, levat lesposalici, el dret de la muller, els altres deutes. En aquests cases damunt dits tan solament dehim ques feyt crim de lesa Magestat, é no en altres cases.Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)