Decret 11/1985 sobre la denominació oficial del municipi de les Useres

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 11/1985, de 14 de febrer, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Les Useres en valencià, Useras en castellà.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 234, el 7 de març de 1985
 Baixa


L’Ajuntament d’Useras (Castelló), en sessió celebrada el dia 24 de gener de 1984, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi per la forma bilingüe Les Useres en valencià, i Useras en castellà.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en Valencià la grafia de Les Useres, i no s’escau cap informe per a la forma en castellà Useras, que n’era la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Useras, per a l’alteració del seu nom actual pel de Les Useres en valencià, Useras en castellà, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 14 de febrer de 1985,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi d’Useras adoptarà la forma bilingüe per a la denominació oficial de Les Useres en valencià i Useras en castellà. Les referències que, al nom antic, realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 14 de febrer de 1985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma Les Useres en valencià, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de les Useres en la forma valenciana, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 11/1985 sobre la denominació oficial del municipi de les Useres.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)