Decret 115/1989 sobre la denominació oficial del municipi de Benaguasil

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 115/1989, de 28 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi de Benaguacil (València). [89/3396]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.124, el 14 d’agost de 1989
 Baixa


L’Ajuntament de Benaguacil (Valencia), en sessió celebrada el dia 28 d’octubre de 1989, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Benaguasil.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià, la grafia de Benaguasil.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expediente instruït per l’Ajuntament de Benaguacil (Valencia) per a l’alteració de la denominació actual per la de Benaguasil, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la sessió celebrada el dia 28 de juliol de 1989,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Benaguacil, de la província de València, es denominarà Benaguasil. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideren fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 28 de juliol de 1989.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 115/1989 sobre la denominació oficial del municipi de Benaguasil.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)