Decret 125/1990 sobre la denominació oficial del municipi d'Aldaia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 125/1990, de 23 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi d’Aldaya pe la d’Aldaia. [90/3726]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.365, el 17 d’agost de 1990
 Baixa


L’Ajuntament d’Aldaya, en sessió celebrada el dia 30 de gener de 1990, sol·licità el canvi del nom actual del Municipi per la forma tradicional en valencià d’Aldaia.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia d’Aldaia.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot l’esmentat, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Aldaya per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià d’Aldaia, a proposta el Conseller d’Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 1990,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Aldaya, de la Província de València, s’escriurà de la forma tradicional en valencià d’Aldaia. Les referències que a l’antic nom hagueren estat realitzades pels òrgans de l’Estat o altres organismes públics s’entendrà que corresponen, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 23 de juliol de 1990.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÉRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 125/1990 sobre la denominació oficial del municipi d’Aldaia.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)