Decret 129/1991 sobre la denominació oficial del municipi de Calp

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 129/1991, de 23 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi
en bilingüe: Calp en valencià i Calpe en castellà. [91/4346]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.606, del 19 d’agost de 1991
 Baixa


L’Ajuntament de Calpe, en sessió realitzada el dia 7 de febrer de 1991, va acordar sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe: Calp en valencià i Calpe en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Calp, i no cal cap informe per a la forma en castellà Calpe, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Calpe per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe Calp en valencià i Calpe en castellà, i d’acord amb la proposta de la Conselleria d’Administració Pública en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, després de la deliberació del Govern Valencià en la reunió del dia 23 de juliol de 1991,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Calpe, de la província d’Alacant, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Calp en valencià i Calpe en castellà. Les referències que els òrgans de l’estat i altres organismes públics han fet a l’antic nom s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 23 de juliol de 1991

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 129/1991 sobre la denominació oficial del municipi de Calp.

Enllaços[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)