Decret 132/2009, d'1 de setembre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Decret 132/2009, d'1 de setembre, pel qual s’atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
Generalitat de Catalunya
Decret pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, publicat al DOGC Núm. 5457, p. 65854-65855, del 3 de desembre de 2009
 Baixa


DECRET
132/2009, d'1 de setembre, pel qual s'atorga la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya.

 El sistema de seguretat pública és un element clau per al benestar d'un país. I el Cos de Bombers és una peça essencial de l'engranatge que conforma aquest sistema de seguretat pública.

 Poder disposar d'un servei contra incendis i de salvaments no és un caprici, és una necessitat de la societat. El Cos de Bombers de la Generalitat va néixer com a estructura organitzativa única a principis dels anys 80.

 Malgrat això, la història del cos de bombers és molt més antiga. Les organitzacions estructurades de serveis contra incendis van començar a aparèixer a Catalunya durant el segle XIX. Es tractava de serveis d'extinció d'incendis que apareixien amb la industrialització i la conseqüent expansió demogràfica i urbanística i sovint depenien de la iniciativa privada, a través de mútues i societats asseguradores contra incendis. Més tard van passar a dependre dels ajuntaments i diputacions provincials i, amb la recuperació de les institucions democràtiques i l'Estatut d'Autonomia de 1979, va ser la Generalitat de Catalunya qui en va assumir les competències.

 Va ser l'any 1980 quan per Decret del Govern de la Generalitat es va produir el traspàs de serveis de les diputacions provincials a la Generalitat i es va establir una xarxa de parcs de bombers que donés cobertura a tot Catalunya i que treballés en la prevenció i en la reacció per tal d'assegurar una major seguretat en tots els àmbits.

 Des de la seva creació fins avui, els canvis que s'han produït han estat molts. S'ha ampliat significativament la cartera de serveis del Cos de Bombers. Actualment els bombers i bomberes de la Generalitat intervenen en tot tipus d'emergències: incendis en habitatges, a les indústries, de vegetació, ensorraments, rescats a àmbits molt diversos com són muntanya, aigua, habitatges, infraestructures ferroviàries, rescat de persones atrapades en accidents de trànsit, inundacions, etc. I alhora també s'ha evolucionat en l'especialització i en la prevenció operativa, tant per minimitzar el risc d'accident com per estar més preparats en cas que es produeixi.

 La intervenció en les emergències requereix disposar de professionals preparats i especialitzats. El Cos de Bombers de la Generalitat és un cos operatiu modern i altament professionalitzat i és un model a seguir des d'altres institucions.

 En el Cos de Bombers el més important són les persones que en formen part. Unes persones que dia a dia treballen defensant la seguretat de la ciutadania i sovint portant a terme actuacions per salvar vides humanes, arriscant moltes vegades la seva pròpia.

 La vocació, dedicació i generositat personal del Cos de Bombers de la Generalitat és el que ha permès durant tots aquests anys, en millors o pitjors condicions, assolir allò que esperen els ciutadans i ciutadanes del nostre país: resoldre les situacions d'emergència, resoldre-les de forma tècnicament competent però a la vegada amb el caliu humà necessari per a les persones que pateixen en carn pròpia un accident.

 L'organització, els mitjans tècnics, les infraestructures, són elements modificables totes les persones que abans, ara i més endavant formaran part del Cos de Bombers de la Generalitat i que, arriscant la seva vida en moltes ocasions, es converteixen en aquest servei tan bàsic i fonamental que és el servei públic d'emergències.

 Per tal de reconèixer l'esperit d'entrega, vocació i esforç permanent del Cos de Bombers de la Generalitat, de conformitat amb el que disposen els articles 5 i 7 de Decret 315/2004, de 22 de juny, pel qual es regula la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, modificat pel Decret 117/2009, de 28 de juliol, i d'acord amb el Govern,


Decreto:

Article únic
 S'atorga al Cos de Bombers de la Generalitat la Medalla d'Or de la Generalitat de Catalunya, en reconeixement a les actuacions que els bombers i bomberes de la Generalitat han portat a terme en favor de la seguretat dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i pel seu alt nivell de professionalitat i compromís personal en l'exercici de la seva tasca.

Barcelona, 1 de setembre de 2009

José Montilla i Aguilera
President de la Generalitat de Catalunya

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)