Vés al contingut

Decret 134/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla del Duc

De Viquitexts
DECRET 134/1984, de 10 de desembre, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de La Pobla del Duc.

Consell de la Generalitat Valenciana


L’Ajuntament de Pobla del Duc (València), en sessió celebrada el dia 4 d’agost de 1983, acordà sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi pel de La Pobla del Duc.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de La Pobla del Duc.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Pobla del Duc per a l’alteració de la denominació actual per la de La Pobla del Duc, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 10 de desembre de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Pobla del Duc es denominarà La Pobla del Duc. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes públiques, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 10 de desembre de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma La Pobla del Duc, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la Pobla del Duc, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 134/1984 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla del Duc.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)