Decret 154/1988 sobre la denominació oficial del municipi de Bellreguard

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 154/1988, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la nova denominació
del Municipi de Bellreguart (Valencia). [88/3015]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 925, del 19 d’octubre de 1988
 Baixa


L’Ajuntament de Bellreguart (Valencia), en sessió celebrada el dia 3 de març de 1988, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Bellreguard.

El Gabinet d’Ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Bellreguard.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Bellreguart (Valencia) per a l’alteració de la denominació actual per la de Bellreguard, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la sessió del dia 11 d’octubre de 1988,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Bellreguart, de la província de València, adoptarà la forma de Bellreguard per a la seua denominació. Les referències que al nom antic haguessen realitzat els òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 11 d’octubre de 1988.

El president de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Fitxer:1988 812183 Bellreguard.pdf

Enllaços[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)