Decret 169/1985 sobre la denominació oficial del municipi de l'Eliana

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 169/1985, de 28 d’octubre, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi de L’Eliana.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 307, el 21 de novembre de 1985
 Baixa


L’Ajuntament de la Eliana (València), en sessió celebrada el dia 27 de gener de 1984, acordà de sol.licitar el canvi de l’actual nom del Municipi pel de L’Eliana.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència consideren correcta la grafia de L’Eliana.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de La Eliana, per a l’alteració de la seua denominació actual per la de L’Eliana, i de conformitat amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública en la qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la seua reunió del dia 28 d’octubre de 1.985,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de La Elinana, de la Província de València, es denominarà L’Eliana. Les referències que a l’antic nom s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 28 d’octubre de 1.985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma L’Eliana, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de l’Eliana, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 169/1985 sobre la denominació oficial del municipi de l’Eliana.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)