Decret 173/1992 sobre la denominació oficial del municipi d'Atzeneta del Maestrat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 173/1992, de 26 d’octubre, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi d’Adzaneta. [92/5552]
Govern valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.894, el 2 de novembre de 1992
 Baixa


L’Ajuntament d’Adzaneta, en sessió realitzada el dia 29 de maig de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana d’Atzeneta del Maestrat.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera que és correcta en valencià la grafia d’Atzeneta del Maestrat.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Adzaneta per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Atzeneta del Maestrat, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió del dia 26 d’octubre de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi d’Adzaneta, de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià d’Atzeneta del Maestrat. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 26 d’octubre de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMERIT BONO I MARTINEZ

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 173/1992 sobre la denominació oficial del municipi d’Atzeneta del Maestrat.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)