Decret 176/1988, de 15 de novembre, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Novelé (València)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 176/1988, de 15 de novembre, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Novelé (València). [88/3484]

del Consell de la Generalitat Valenciana

Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 949, el 23 de novembre de 1988


 L'Ajuntament de Novelé (Valencia), en sessió celebrada el dia 5 d'octubre de 1987, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe: Novetlè en valencià i Novelé en castellà.
 El Gabinet d'Ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia Novetlè, i no s'escau cap informe per a la forma en castellà, Novelé, que és la denominació actual.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.
 En atenció d'aquests motius, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Novelé (València), per a l'alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, Novetlè en valencià i Novelé en castellà, a proposta del Conseller d'Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en la reunió del dia 15 de novembre de 1988,


Decrete:

Article únic
 L'actual Municipi de Novelé, de la Província de València, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Novetlè en valencià i Novelé en castellà. Les referències que al nom antic haguessen realitzat els òrgans de l'Estat o d'altres Organismes públics es consideraran fetes, d'ara endavant, a la nova denominació.

 Valencia, 15 de novembre de 1988.

El President de la Generalitat,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,
JOAQUIN AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Enllaços diversos[modifica]


PD-icon.svg

Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)