Decret 179/1990, de 12 de novembre, pel qual aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Xixona en valencià i Jijona en castellà

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 179/1990, de 12 de novembre, pel qual aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Xixona en valencià i Jijona en castellà. [90/5554]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.426, el 20 de novembre de 1990
 Baixa


 3158 DECRET 179/1990, de 12 de novembre, pel qual aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Xixona en valencià i Jijona en castellà. [90/5554]

 L'Ajuntament de Jijona (Alacant), en sessió celebrada el 23 de febrer de 1990, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe: Xixona en valencià i Jijona en castellà.
 El Gabinet d'Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Xiona, no essent procedent cap informe per a la forma en castellà, Jijona, que és l'actual denominació.
 La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d'Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l'article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.
 Per tot açò, vist l'expedient instruït per l'Ajuntament de Jijona (Alacant) per a l'alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe, Xixona en valencià i Jijona en castellà, a proposta el Conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en reunió celebrada el dia 12 de novembre de 1990,


Decrete

Article únic
 L'actual municipi de Jijona, de la província d'Alacant, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Xixona en valencià i Jijona en castellà. Les referències que a l'antic nom haguessen estat realitzades, pels òrgans de l'Estat o per altres organismes públics s'entendran fetes, d'ara endavant, a la nova denominació.

 Valencia, 12 de novembre de 1990.

El President de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d'Administració Pública,

EMÉRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 179/1990 sobre la denominació oficial del municipi de Xixona.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)