Decret 18/1987 sobre la denominació oficial del municipi d'Alfauir

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 18/1987, de 2 de març, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d’Alfauir (València). [87/0672]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 548, el 17 de març de 1987
 Baixa


L’Ajuntament d’Alfahuir (València), en sessió celebrada el dia 24 d’octubre de 1986, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel d’Alfahuir.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, ha emés informe al respecte, considerant correcta la denominació proposta.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alfahuir per al canvi de la seua denominació actual per la d’Alfauir, i d’acord amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública en la qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Alfahuir, de la Província de València, es denominarà Alfauir. Les referències que a l’antic nom s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 2 de març de 1987.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 18/1987 sobre la denominació oficial del municipi d’Alfauir.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)