Decret 197/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Xert

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 197/1992, de 23 de novembre, pel qual s’aprova la nova denominació en bilingüe del municipi de Chert en castellà i Xert en valencià. [92/6300]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.916, el 2 de desembre de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Chert, en sessió realitzada el dia de 26 de juny de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Xert en valencià i Chert en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Xert.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’ºs [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Chert per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma bilingüe de Xert en valencià i Chert en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a propuesta [proposta] del Conseller d’Administració Pública, la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de juny de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Chert, de la província de Castelló, adoptarà la forma bilingüe de Xert en valencià i Chert en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


Valencia, 23 de novembre de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 197/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Xert.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)