Decret 20/1987 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Mateu

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 20/1987, de 2 de març, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi de Sant Mateu (Castelló). [87/0674]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 548, el 17 de març de 1987
 Baixa


L’Ajuntament de San Mateo (Castelló), en sessió celebrada el dia 23 d’octubre de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de Sant Mateu.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Sant Mateu.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de San Mateo per a l’alteració de la denominació actual per la de Sant Mateu, i d’acord amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de San Mateo, de la Província de Castelló, es denominarà Sant Mateu. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 2 de març de 1987.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 20/1987 sobre la denominació oficial del municipi de Sant Mateu.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)