Decret 202/1985 sobre la denominació oficial del municipi d'Elx

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 202/1985, de 23 de desembre, pel qual és aprovada la denominació en bilingüe
del Municipi d’Elx en valencià i Elche en castellà.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 336, el 3 de febrer de 1986
 Baixa


L’Ajuntament d’Elche (Alicante), en sessió celebrada el dia 28 de febrer de 1984, acordà de sol.licitar el canvi de l’actual nom del Municipi per la forma bilingüe Elx en valencià i Elche en castellà.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència ha emés informe al respecte per i per l’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València es considera correcta en valencià la grafia d’Elx, sense que calga cap informe per a la forma en castellà Elche que ha estat fins ara la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en el seu article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Elche, per a l’alteració de la seua denominació actual per la forma bilingüe d’Elx en valencià i Elche en castellà, la desestimació de les reclamacions presentades i de conformitat amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública en la qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, prèvia deliberació del Consell en la seua reunió del dia 23 de desembre de 1985,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Elche (Alicante) adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació oficial d’Elx en valencià i Elche en castellà. Les referències que a l’antic nom s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, en l’esdevenidor, a la nova denominació.


València, 23 de desembre de 1985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 202/1985 sobre la denominació oficial del municipi d’Elx.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)