Decret 21/1987 sobre la denominació oficial del municipi d'Aín

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 21/1987, de 2 de març, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d’Aín (Castelló). [87/0675]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 548, el 17 de març de 1987
 Baixa


L’Ajuntament d’Ahín (Castelló), en sessió celebrada el dia 28 de novembre de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel d’Aín.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia d’Aín.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Ahín per a l’alteració de la denominació actual per la d’Aín, i d’acord amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Ahín, de la Província de Castelló, es denominarà Aín. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 2 de març de 1987.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 20/1987 sobre la denominació oficial del municipi d’Aín.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)