Decret 21/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Xodos

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 21/1993, de 8 de febrer, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Chodos (Castelló) per la forma bilingüe de Xodos en valencià i Chodos en castellà. [93/0811]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.963, el 12 de febrer de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de Chodos (Castelló), en sessió plenària celebrada el dia 14 de març de 1992, va sol.licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe de Xodos en valencià i Chodos en castellà.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera que és correcta en valencià la grafia de Xodos, i no és procedent cap informe per la forma en castellà, Chodos, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant vist l’expedient tramitat per l’Ajuntament de Xodos per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, Xodos en valencià i Chodos en castellà, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de febrer de 1993,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Chodos de la província de Castelló adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Xodos en valencià i Chodos en castellà. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i els altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 8 de febrer de 1993.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 21/1993 sobre la denominació oficial del municipi de Xodos.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)