Decret 213/1992 sobre la denominació oficial del municipi d'Alberic

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 213/1992, de 7 de desembre, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi d’Alberique per la forma en valencià d’Alberic, de la província de València. [92/6559]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.925, el 16 de desembre de 1992
 Baixa


L’Ajuntament d’Alberique, en sessió del dia 7 de maig de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional valenciana d’Alberic.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia Alberic.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Alberique per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià d’Alberic, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública, la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de juny de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi d’Alberique, de la província de València, adoptarà la forma tradicional en valencià d’Alberic. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 7 de desembre de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 213/1992 sobre la denominació oficial del municipi d’Alberic.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)