Decret 231/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Mata

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 231/1992, de 28 de desembre, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de La Mata de Morella. [92/0094]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.942, el 13 de gener de 1993
 Baixa


L’Ajuntament de La Mata de Morella (Castelló), en sessió celebrada el dia 18 de maig de 1992, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma La Mata.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta la grafia La Mata.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us [Ús] i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de La Mata de Morella per a l’alteració de la denominació actual per la de La Mata, on s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Govern Valencià, en la reunió del dia 28 de desembre de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de La Mata de Morella de la província de Castelló, adoptarà la forma de La Mata. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 28 de desembre de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Nota[modifica]

Tot i que el decret oficialitza la forma La Mata, actualment la Generalitat Valenciana reconeix oficialment el nom de la la Mata, amb l’article en minúscula, tal com marca la normativa ortogràfica per als topònims.

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 231/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Mata.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)