Decret 25/1990 sobre la denominació oficial del municipi d'Alacant

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 25/1990, de 31 de gener, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi en bilingüe: Alacant en valencià, i Alicante en castellà. [90/0544]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.238, el 6 de febrer de 1990
 Baixa


L’Ajuntament d’Alicante, en sessió celebrada el dia 28 d’abril de 1989, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe Alacant en valencià i Alicante en castellà.

El Gabinet d’Ús del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia d’Alacant, i no s’escau cap informe per a la forma en castellà, Alicante, que és la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expediente instruït per l’Ajuntament d’Alicante, per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, Alacant en valencià i Alicante en castellà, proposta el Conseller d’Administració Pública i amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 31 de gener de 1990,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Alicante adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Alacant en valencià i Alicante en castellà. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 31 de gener de 1990.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 25/1990 sobre la denominació oficial del municipi d’Alacant.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)