Decret 30/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Guadassuar

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 30/1992, de 2 de març, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi de Guadasuar per Guadassuar. [92/1202]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.744, el 13 de març de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Guadasuar, en sessió del dia 5 de setembre de 1991, va acordar sol.licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià Guadassuar.

La Direcció General de Política Lingüística, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Guadassuar.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per aquesta raó, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Guadasuar per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià Guadassuar, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública, i prèvia la deliberació del Govern Valencià en la reunió de 2 de març de 1992,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Guadasuar de la província de València adoptarà la forma tradicional en valencià Guadassuar. Les referències que a l’antic nom hagen fet els òrgans de l’estat i altres organismes públics, s’entendran fetes a partir d’ara a la nova denominació.


Valencia, 2 de març de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 30/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Guadassuar.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)