Decret 31/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla Tornesa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 31/1992, de 2 de març, pel qual aprova el canvi de denominació del municipi de Puebla Tornesa per la de la Pobla Tornesa. [92/1176]
Govern valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.739, el 6 de març de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Puebla Tornesa, en la reunió del dia 10 d’agost de 1991, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de la Pobla Tornesa.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de la Pobla Tornesa.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Puebla Tornesa per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de la Pobla Tornesa, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública, i amb la deliberació prèvia del Govern valencià, en la reunió de 2 de març de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Puebla Tornesa de la província de Castelló, adoptarà la forma tradicional en valencià de la Pobla Tornesa. Les referències que a l’antic nom realitzades per òrgans de l’Estat i per altres organismes públics s’entendran fetes, a partir d’ara, a la nova denominació.


València, 2 de març de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 31/1992 sobre la denominació oficial del municipi de la Pobla Tornesa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)