Decret 34/1988 sobre la denominació oficial del municipi d'Aielo de Malferit

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 34/1988, de 21 de març, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi d’Aielo de Malferit (Valencia). [88/0826]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 793, el 28 de març de 1988
 Baixa


L’Ajuntament d’Ayelo de Malferit, en la sessió del dia 19 de novembre de 1987, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel d’Aielo de Malferit.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià, la grafia d’Aielo de Malferit.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Ayelo de Malferit per a l’alteració de la denominació actual per la d’Aielo de Malferit, i a proposta del Conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana en la reunió del dia 21 de març de 1988,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Ayelo de Malferit, de la Província de Valencia, es denominarà Aielo de Malferit. Les referències que al nom antic haguessen realitzat els òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 21 de març de 1988.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Fitxer:1988 810810 Aielo de Malferit.pdf

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)