Decret 70/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Quatretondeta

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 70/1992, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi de Cuatretondeta per la de Quatretondeta. [92/2358]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.779, l’11 de maig de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Cuatretondeta, en sessió plenària del dia 29 de juny de 1991, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Quatretondeta.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia de Quatretondeta.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’ajuntament de Cuatretondeta per a l’alteració de la denominació actual del municipi per la forma tradicional en valencià de Quatretondeta, en el qual s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública i després de la deliberació del Govern Valencià, en la reunió de 28 d’abril de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Cuatretondeta, de la província d’Alacant, adoptarà la forma tradicional en valencià de Quatretondeta. Les referències que a l’antic nom hagen realitzat els òrgans de l’Estat i altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 28 d’abril de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 70/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Qautretondeta.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)