Decret 76/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Benifaió

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 76/1984, de 30 de juliol, pel qual s’aprova
la nova denominació del municipi de Benifaió.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 185, el 16 d’agost de 1984
 Baixa


L’Ajuntament de Benifayó (València), en sessió celebrada el dia 9 d’octubre de 1979, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del municipi pel de Benifaió.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València, el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, i l’Excma. Diputació Provincial de València, consideren correcta en llengua valenciana la grafia de Benifaió.

La Llei de les Corts Valencianes 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià disposa, en l’article 15.1, que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Benifayó (València), per a l’alteració de la denominació actual per la de Benifaió, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 30 de juliol de 1984,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Benifayó es denominarà Benifaió. Les referències que a l’antic nom s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la denominació nova.


València, 30 de juliol de 1984.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 76/1984 sobre la denominació oficial del municipi de Benifaió.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)