Decret 78/1987 sobre la denominació oficial del municipi del Campello

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 78/1987, de 9 de juny, pel qual és aprovada la nova denominació del Municipi del Campello (Alacant). [87/1827]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 625, el 9 de juliol de 1987
 Baixa


L’Ajuntament de Campello (Alacant), en sessió celebrada el dia 30 d’octubre de 1986, acordà de sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel del Campello.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia del Campello.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Campello (Alacant) per a l’alteració de la denominació actual per la del Campello, i d’acord amb la proposta elevada pel Conseller d’Administració Pública en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, prèvia deliberació prèvia del Consell en sessió celebrada el dia 9 de juny de 1987,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Campello, de la Província d’Alacant, es denominarà el Campello. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 9 de juny de 1987.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 78/1987 sobre la denominació oficial del municipi del Campello.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)