Decret 80/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Xàbia

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 80/1985, de 10 de juny, pel qual s’aprova la nova denominació bilingüe
del municipi de Xàbia en valencià, Jávea en castellà.
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 264, el 27 de juny de 1985
 Baixa


L’Ajuntament de Jávea (Alacant), en sessió celebrada el dia 28 de setembre de 1984, acordà de sol·licitar el canvi de l’actual nom del municipi per la forma bilingüe Xàbia en valencià, Jávea en castellà.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en valencià la grafia de Xàbia, no s’hi escau cap informe per a la forma en castellà de Jávea, que fins ara era la denominació oficial.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Jávea per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe de Xàbia en valencià i Jávea en castellá, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria de Governació, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 10 de juny de 1985,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi de Jávea (Alacant) adoptarà la forma bilingüe per a la denominació oficial: Xàbia en valencià i Jávea en castellà. Les referències que a l’antic nom realitzen els òrgans de l’Estat o altres organismes oficials, s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 10 de juny de 1985.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller de Governació,

FELIP GUARDIOLA I SELLÉS


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 80/1985 sobre la denominació oficial del municipi de Xàbia.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)