Decret 84/1989 sobre la denominació oficial del municipi de l'Ènova

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 84/1989, de 12 de juny, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi d’Enova. [89/2500]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.091, el 22 de juny de 1989
 Baixa


L’Ajuntament d’Enova (Valencia), en sessió mantinguda el dia 6 d’abril de 1989, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel de l’Ènova.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de l’Ènova.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Consell de la Generalitat Valenciana determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Enova (Valencia) per a l’alteració de la denominació actual per la de l’Ènova a proposta del Conseller d’Administració Pública, amb la deliberació prèvia del Consell de la Generalitat Valenciana, en sessió del dia 12 de juny de 1989,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Enova, de la Província de Valencia, es denominarà l’Ènova. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres Organismes públics es consideraran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


Valencia, 12 de juny de 1989.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

JOAQUIM AZAGRA I ROS


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 84/1989 sobre la denominació oficial del municipi de l’Ènova.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)