Decret 87/1991 sobre la denominació oficial del municipi d'Orpesa

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 87/1991 de 29 de maig, pel qual aprova la nova denominació del municipi en bilingüe: Orpesa en valencià i Oropesa del Mar en castellà. [91/3038]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.566, el 17 de juny de 1991
 Baixa


L’Ajuntament d’Orpesa (Castelló), en la sessió del 29 de setembre de 1989, va acordar sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma bilingüe d’Orpesa en valencià i Oropesa del Mar en castellà.

El Gabinet d’Ús del Valencià, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren, respectivament, correctes les grafies d’Orpesa per al valencià i Oropesa del Mar per al castellà.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Us i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tant, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Orpesa (Castelló) per a l’alteració de la denominació actual per la forma bilingüe, Orpesa en valencià i Oropesa del Mar en castellà, a proposta el Conseller d’Administració Pública, després de la deliberació del Govern valencià, en reunió del dia 29 de maig de 1991,


Decrete:

Article únic

L’actual municipi d’Oropesa, de la província de Castelló, adoptarà la forma bilingüe per a la seua denominació: Orpesa en valencià i Oropesa del Mar en castellà. Les referències que els òrgans de l’estat i altres organismes públics hagen fet a l’antic nom s’entendran fetes d’ara endavant a la nova denominació.


València, 29 de maig de 1991.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÉRIT BONO I MARTÍNEZ


Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 87/1991 sobre la denominació oficial del municipi d’Orpesa.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)