Decret 91/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Vilar de Canes

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 91/1992, de 8 de juny, pel qual s’aprova la nova denominació del municipi de Villar de Canes per Villar de Canes. [92/33709]
Govern Valencià
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 1.809, el 22 de juny de 1992
 Baixa


L’Ajuntament de Villar de Canes (Castelló), en sessió celebrada el dia de 25 d’octubre de 1991, va sol·licitar el canvi del nom actual del municipi per la forma tradicional en valencià, Vilar de Canes.

La Direcció General de Política Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, considera correcta en valencià la grafia de Vilar de Canes.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana.

Per tot açò, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Villar de Canes per a l’alteració de la denominació actual per la forma tradicional en valencià de Vilar de Canes, en el qual s’acredita l’acompliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, a proposta del Conseller d’Administració Pública, la deliberació prèvia del Govern Valencià en la reunió del dia 8 de juny de 1992,


Decrete

Article únic

L’actual municipi de Villar de Canes de la província de Castelló adoptarà la forma tradicional en valencià de Vilar de Canes. Les referències que a l’antic nom hagen estat realitzades pels òrgans de l’Estat o per altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 8 de juny de 1992.

El President de la Generalitat Valenciana,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

EMÈRIT BONO I MARTÍNEZ

Decrets que regulen l’alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 91/1992 sobre la denominació oficial del municipi de Vilar de Canes.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)