Decret 93/1986 sobre la denominació oficial del municipi d'Aigües

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 93/1986, de 21 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi d’Aigües (Alacant). [1777]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 415, el 11 d’agost de 1986
 Baixa


L’Ajuntament de Aguas de Busot (Alacant), en sessió celebrada el dia 25 de gener de 1983, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi pel d’Aigües.

L’Institut de Filologia Valenciana de la Universitat de València i el Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, consideren correcta en valencià la grafia d’Aigües.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià, disposa en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament de Aguas de Busot (Alacant) per a l’alteració de la denominació actual per la d’Aigües, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració Pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del dia 21 de juliol de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi de Aguas de Busot de la Província d’Alacant es denominarà Aigües. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, a 21 de juliol de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 93/1986 sobre la denominació oficial del municipi d’Aigües.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)