Decret 94/1986 sobre la denominació oficial del municipi d'Almassora

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRET 94/1986, de 21 de juliol, pel qual s’aprova la nova denominació del Municipi en bilingüe: Almassora en valencià, Almazora en castellà. [1778]
Consell de la Generalitat Valenciana
Publicat al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) núm. 415, el 11 d’agost de 1986
 Baixa


L’Ajuntament d’Almazora (Castelló de la Plana), en sessió celebrada el dia 23 de setembre de 1985, acordà sol·licitar el canvi del nom actual del Municipi per la forma bilingüe Almassora en valencià i Almazora en castellà.

El Gabinet d’Ús i Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència considera correcta en valencià la grafia d’Almassora i no s’escau cap informe per a la forma en castellà Alamzora, que n’era la denominació actual.

La Llei de la Generalitat Valenciana 4/1983, de 23 de novembre, d’Ús i Ensenyament del Valencià disposa, en l’article 15.1 que correspon al Govern Valencià determinar els noms oficials dels Municipis de la Comunitat Valenciana.

En atenció d’aquests motius, vist l’expedient instruït per l’Ajuntament d’Almazora (Castelló de la Plana) per a l’alteració del seu nom actual per la forma bilingüe, Almassora en valencià i Almazora en castellà, i d’acord amb la proposta elevada per la Conselleria d’Administració pública, en què s’acredita el compliment de les prescripcions exigides en la legislació vigent, amb la deliberació prèvia del Consell en la reunió del día 21 de juliol de 1986,


Decrete:

Article únic

L’actual Municipi d’Almazora de la Província de Castelló de la Plana adoptarà la forma bilingüe per a la denominació: Almassora en valencià i Almazora en castellà. Les referències que al nom antic s’haguessen realitzat pels òrgans de l’Estat o d’altres organismes públics s’entendran fetes, d’ara endavant, a la nova denominació.


València, 21 de juliol de 1986.

El President de la Generalitat,

JOAN LERMA I BLASCO

El Conseller d’Administració Pública,

VICENT SOLER I MARCO


Decrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret 94/1986 sobre la denominació oficial del municipi d’Almassora.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)