Decret sobre la denominació oficial del municipi de Quart de Poblet

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual s'aprova el canvi de nom del Municipi de Cuart de Poblet, pel de Quart de Poblet
Ple del Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 27, de l’1 d’agost de 1980
 Baixa


Vist l’expedient instruit per l’Ajuntament de CUART DE POBLE (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de QUART DE POBLET.

RESULTANT que l’Ajuntament de CUART DE POBLET, en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 21 de setembre de 1979, aprovà l’expedient instruít per a solicitar el canvi del nom actuàl pel de QUART DE POBLET, a fi d’adequar el nom castellanisàt del municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT que l’expedient va estar expòst al public per terme reglamentari, sense que contra el matéix es presentara reclamació alguna.

RESULTANT que l’Excelentíssima Diputació de Valéncia ha donàt el seu vist i plau favorable.

RESULTANT que a l’expedient s’ajunta un escrít del Departament de Lingüística Valenciana, de la Facultàt de Filosofía i Lletres de la Universitàt de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i el 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possiblitàt d’alterar els noms del Municipis.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt én el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl, ya que la Corporació aprovà el canvi de nom, objecte d’Estudi, per unanimitàt.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst en els articuls 1.ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5.ér-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià, de 21 d’agóst de 1979, correspòn la resolució del present expedient del Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES les disposicions legals anteriorment nomenades i demés de generàl aplicació.

El Ple del Conséll, en sa reunió del dia 22 de juliòl de 1980, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del municipi de CUART DE POBLET pel nom de QUART DE POBLET.


Valencia, a 22 de juliòl de 1980.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Quart de Poblet.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)