Decret sobre la denominació oficial del municipi de Quatretonda

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
DECRÉT pel qual es publica l’acòrt aprovant el canvi de denominació del Municipi de Cuatretonda
Conséll del País Valencià
Publicat al Bolletí Oficial del Conséll del País Valencià (BOCPV) núm. 41, del 2 de març de 1981
 Baixa


VIST l’expedient instruít per l’Ajuntament de Cuatretonda (Valéncia) per al canvi del nom actuàl pel de Quatretonda i que ha segút registràt en esta Conselleria al número 43/81.

RESULTANT: Que l’Ajuntament de Cuatretonda en sessió plenària celebrada en el quorum legàl el dia 30 de maig de 1980, va aprovar l’expedient instruít per a solicitar el canvi de nom actuàl pel de Quatretonda, a fi d’adequar el nom castellanisàt del Municipi a la toponímia valenciana.

RESULTANT: Que l’expedient va estar expòst al public pel terme d’un mes sense que contra el matéix s’haja presentàt cap de reclamació, havnet-se afegít informe favorable de l’Excma. Diputació Provinciàl de Valéncia.

RESULTANT: Que a l’expedient s’afíg un escrít Departament de Llingüística Valenciana, de la Facultàt de Filosofia de la Universitàt de Valéncia, en el qual es dictamina la correcció del canvi que es solicita.

CONSIDERANT: Que l’articul 22 de la Llei de Regim Locàl i 34 del Reglament de Població i Demarcació Territoriàl, establixen la possibilitàt d’alterar els noms dels municipis als Ajuntaments, per mig de la instrucció d’expedient i justificació de les raons que aconsellen el canvi.

CONSIDERANT: Que l’acòrt municipàl ha segút adoptàt en el quorum exigít per l’articul 303 de la Llei de Regim Locàl.

CONSIDERANT: Que a tenor de lo dispòst pel articul 1ér-2-3 del Reàl Decrét 695/1979, de 13 de febrér, i 5nt-2-3 del Decrét del Conséll del País Valencià de 2 d’agóst de 1979 correspòn la resolució del present expedient al Ple del Conséll del País Valencià.

VISTES: les disposicions legals anteriorment esmentades i demés de generàl aplicació.

EL PLE DEL CONSÉLL en sa reunió del dia 2 de març de 1981, a proposta de la Conselleria de l’Interior, acordà per unanimitàt aprovar el canvi de nom del Municipi de Cuatretonda, de la Província de Valéncia, pel nom de Quatretonda.

Lo qual es fa public per a generàl coneiximent.


Valéncia, a 2 de març de 1981.

El President del Conséll (en funcions)

ENRÍC MONSONÍS DOMINGODecrets que regulen l'alteració dels topònims valencians[modifica]

Enllaços relacionats amb el decret i el municipi[modifica]

Decret sobre la denominació oficial del municipi de Quatretonda.

Enllaços diversos[modifica]


Aquesta obra pertany a un organisme públic oficial que equipara les seves obres al domini públic. (Més informació...)