Dona, si us am, no·m graescau amor

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Dona, si us am, no·m graescau amor pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Dona, si us am, no·m graescau amor;
aquella part de que yo só forçat,
grahiu a Déu, qui us ha tal cors forjat
que altra cors no bast·a sa valor:
bell, ab gran gest, portant un spirit
tan amplament que no·l té presoner,
mas com senyor usant de son poder,
tenint estret davall si l'apetit.

E si treball per tostemps, jorn e nit,
e faç quant pusch perque·m vullau amar,
no meresch tant, car no·s pot bé comprar
la vostr·amor: lo preu és infinit.
Ací·s causat lo meu mereximent,
com la dolor y ell treball a mi plau;
mas no meresch ser amat, si us desplau:
no basta·n pus que un covidament.

Hajau-me grat com lo meu pensament,
qu·era·partat d'amor, de tot en tot,
e ja d'amor yo no scrivia mot,
ans del passat era ver penident,
ara per vós y en vós tot lo despench,
menys de penssar que me'n remunereu.
Si Amor fa que per ço mi ameu,
ffarà·ll que sol, e mal que·l costum tench.

Puys Amor vol qu·en amar tant m'estench
per molta part de vós que troba·n mi,
tanta que may en altra no trobí,
e de amar aquelles ell estrench,
rahó serà qu·estrenga més a vós,
puys que per vós m'à stret més que jamés.
Aquell semblant vostre per qui só pres,
mal rest·amor, no fent amar abdós.

Long temps és ja que, per fugir dolors,
fugí Amor aytant com en mi fon,
mas, veent vós, recorts en mi no són
dels mals passats, ans me paren dolçors.
Yo li perdon los mals que n'he passats,
e lo pressent y ells que són per venir;
acordat só per vós tant soferir,
puys que aquells sàpia que sentats.

Tornada

Mon derrer bé, ja eren castigats
los meus volers a jamés don·amar.
Per vós amar, yo·ls vull licenciar;
si no us n'an grat, ajau-los per ingrats.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data