Els Segadors (himne oficial)

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
Els Segadors
Emili Guanyavents
Per la llei del Parlament de Catalunya de 25 de febrer de 1993, Els Segadors va ser declarat himne nacional de Catalunya.
 Baixa
Aquest text tracta sobre l'himne oficial. Per a altres versions, vegeu Els Segadors.
\version "2.7.40"
\header {
 crossRefNumber = "1"
 title = "Els Segadors"

 subtitle = "Himne oficial de Catalunya"
 subsubtitle = " "
 dedication = "En commemoració de la revolta pagesa\tcontra Felip IV (1639 - 1640)"
 composer = "Tradicional catalana"
 poet = "Emili Guanyavents"
 meter = " "
 arranger = " "
 piece = " "
 opus = " "
 tagline = ""
}

musica = \relative c' {

 \clef treble
 \key g \major
 \time 3/4
 \partial 4
 e8.^Solemne fis16 
 g4. a8 fis g
 e2 g8. a16
 b4. b8 d b
 a4 g g8. a16 %plena! Endarrera...
 \time 2/4
 b8 c fis, g
 \time 3/4
 a2 fis8. g16
 a4 c b8 a 
 fis8 (g) e4 e8*2/3 e8.*2/3 e16*2/3
 e2 b'8*2/3 b8.*2/3 b16*2/3
 c8. c16 c8 b a b
 fis4 g e8*2/3 e8.*2/3 e16*2/3
 e2 \bar ":|"
}

lletra = \lyricmode { 
Ca -- ta -- lu -- nya, tri -- om -- fant,
tor -- na -- rà_a ser ri -- ca_i ple -- na!
En -- da -- rre -- ra_a -- ques -- ta gent
tan u -- fa -- na_i tan su -- per -- ba!
Bon cop de falç!
Bon cop de falç, de -- fen -- sors de la te -- rra!
Bon cop de falç!
}

\score{
 <<
  \new Voice = "veu"
   \musica
  \new Lyrics \lyricsto "veu"
   \lletra
  
 >>
	\layout {}
	\midi {}
}

Catalunya, triomfant,
tornarà a ser rica i plena!
Endarrera aquesta gent
tan ufana i tan superba!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Ara és hora, segadors!
Ara és hora d'estar alerta!
Per quan vingui un altre juny
esmolem ben bé les eines!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!

Que tremoli l'enemic
en veient la nostra ensenya:
com fem caure espigues d'or,
quan convé seguem cadenes!

Bon cop de falç!
Bon cop de falç, defensors de la terra!
Bon cop de falç!Aquesta obra es troba sota domini públic. Això és d'aplicació per tot el món, ja que l'autor va morir fa més de 100 anys. (Més informació...)