Goigs de Nostra Senyora de Montserrat

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
← Himne de la Coronació Goigs de Nostra Senyora de Montserrat
Cansons de Montserrat
Notas →


          GOIGS
de nostra senyora de montserrat.

 
Puig floriu com una rosa
en lo cor del Principat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Quant Jesús en creu espira,
Angelets ab serra d' or
serravan vostra cadira,
gentil Reyna del amor;
vos la feren tan hermosa
que hi seguéreu de bon grat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Barcelona 'us ha tinguda
com sa perla un rich anell,
mes del moro combatuda
vol salvar tan rich joyell;

la montanya s' es desclosa
per tenirlo ben guardat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Las estrellas vos mostravan
molts dissaptes á uns pastors,
mentre 'ls Angels las baixavan
tot cantant himnes á chors;
d' aqueix cel que en terra's posa
vol gosarne'l bon Prelat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Vostre olor de primavera
va guiantlo al lloch felís
hont floríau, Rosa vera,
del roser del paradís.
Lo perfum d'aqueixa Rosa
per lo mon será escampat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

En sos brassos vos ha presa,
plorant llágrimas d' amor,
per portarvos á Manresa
hont tindréu retaule d'or.

Processó majestuosa
va cantan per lo serrat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Arribant ahont sou ara
no voleu passar avant;
com que sou la nostre Mare,
voleu véurens de aquí estant:
á sa Mare bondadosa
Dèu per fills nos ha donat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

En vostra santa capella
vos vingué á veure Colon,
y pot ser fóreu l' estrella
que 'l guiáreu al Nou Mon.
Quan als peus d' Espanya 'l posa
Vos un temple hi heu fundat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

A Joan d'Austria guiáreu
á las ayguas de Lepant,
ab sas naus allí enfonzáreu
á Mahoma agonizant.

Ab la creu victoriosa
la mitja-lluna ha eclipsat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Sant Ignasi de Loyola
fundá ab Vos la Companyía;
y aprengué en la vostra escola
qui fundá la Escola-Pia;
de Nolasch guia animosa,
molts cautius heu llibertat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Desde 'l cim de eixa montanya
benehiu nostre país,
benehiu tota l' Espanya,
féune vostre paradís.
Dels fidels Pastora hermosa,
benehiu vostre ramat:
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.

Puig floriu com una rosa
en lo cor del Principat.
Miraunos sempre amorosa,
Princesa de Montserrat.