Cansons de Montserrat/Notas

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca
NOTAS.


 Virolay. Pág. 5.—Fou composta eixa poesía per encárrech de la Junta del Milenar, á fí de que servís de lletra per las composicions que optessen al segon premi del Certámen, advertint que la tonada havia de tenir un ayre popular. Se presentaren unas xexanta solfas escritas sobre la lletra del Virolay. Entre las solfas sobre 'l Virolay que s' han imprés coneixem las dels autors següents: La de Joseph Rodoreda, que obtingué 'l premi en lo Certámen del Milenar, é impresa per R. Guardia. La de N. Manent, que guanyá l' únich accéssit, impresa per J. Budó. La de B. Frígola, impresa per Vidal. La de J. Portas, impresa per Vidal. Ademés las de Pagés y del P. Palau, y altres quatre d' autors anónims publicadas en una mateixa fulla que no te peu d' imprenta.

 Goigs. Pág. 63.—Eixos Goigs obtingueren lo premi ofert per la Redacció de La Veu del Montserrat en lo Certámen de l' any 1880 de la Joventut católica de Barcelona, la qual després d' aixó obri generosament un concurs concedint un premi al que mellor la posés en música, que fou adjudicat á la composició de D. J. Laporta.

 Ademés de les citades s' han posat en música y 's venen impresas las següents cansons: Cansó de las Ermitas, per J. Portas; editor, R. Guardia. Cansó de las flors, per J. Carreras; editor, Vidal. Salve dels Monjos, per J. Vilaseca; editor, R. Guardia; y las següents per C. Candi: A Montserrat, Himne de la Coronació, Himne del Milenar; editor, Vidal.