Hero i Leandre

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cercaHero i Leandre

POEMA ATRIBUIT A MUSEU (Segle V)AMB • LA • VERSIÓ • LITERAL • EN
PROSA • DE • LLUIS • SEGALÀ • I • EN
VERS • D'AMBROSI • CARRIÓN • DUENT
EN • APÈNDIX • LES • TRADUCCIONS • INÈ-
DITES • DE • PAU • BERTRÀN • I • BROS
I • JOSEP • M^ • PELLICER • I • PAGÈS

Institut de la Llengua Catalana


Tip. L'Avenç : Massó, Casas & Cª : Rambla Catalunya, 24
L'Institut de la Llengua Catalana, en donar a
l'estampa el poema d'Hero i Leandre traduit per
Ll. Segalà i A. Carrión; ha volgut retre homenatge a
la memoria dels dos humanistes Pau Bertràn i Bros
i Josep M.ª Pellicer i Pagès publicant llurs traduccions
inèdites, encare que no sien del tot acabades i a la del
primer entengués el poeta que li mancava el treball
de llima segons consta en una anotació del manuscrit.ÍNDEX
Pàgs.
Text grec i versió literal de LI. Segalà 7
Traducció en hexàmetres de A. Carrión 29
Apèndix  : Traducció de P. Bertràn i Bros 45
 Traducció de J. M.ª Pellicer i Pagès 58