Ja de amor tèbeu jamés no sia!

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

Ja de amor tèbeu jamés no sia! pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

Ja de amor tèbeu jamés no sia!
Fret o tan calt, cremat tot fins en cendra,
al qui Amor los seus estrems engendra,
no sent dolor ne viu en malaltia.
Qui ama poch, amor poqua·l contenta,
no és gelós, compleix lo que desija
a bastament, fins en tant que·s fastija;
toquar-se pot ço d'on ell se contenta.

L'alt amador dolor punt no·l turmenta,
car la major, de mort, no l·és estrema;
tan ardentment lo foch d'amor lo crema,
que tot l·és fret quant pot toquar ne senta;
hix fora ssi, res de si no·l delita,
si donchs delit en l'altre no li porta;
sa voluntat envers si està morta,
en la gran cort fa la vida ermita.

Lo penssament dels amadors cogita,
sí que un cors fa dels dos qui molt s'amen;
los spirits dins en aquells se clamen
com u·n lo cors de l'altre no habita.
Tota res va en lo loch on cobeja,
fugint mals trists, volent béns on reposa;
m·arma qui és en mi pus noble cosa,
lo vostre cors qui és son centre·nveja

Tal grau d'amor, qui no·l sent, no·l cobeja,
e per alguns se sab mils que no senten,
car per lo menys saben lo molt e tenten,
puys different l'espècia no·s veja.
No·s pot saber ab tantes circunstances
com lo sabent per dues conexences:
per passions e per veres sentences.
Lo no espert jutja ple d'ignorances.

Pedra de toch tinch, e d'amor balances,
per saber ell quant és e sa natura,
mas vostr·amor és a mi cosa scura;
mon cor ubert vos està per ses lances
qui·m vol fer dir: "Lo vostre cors turmente;
lexe lo meu, car l'espirit no l'ama."
La mia carn, cremant-sse per gran flama,
yo sentré·l mal de vostr·ull qu·ell·aumente.

No·m repta·lgú si·l tèbeu no esmente;
sa voluntat no·s pot dir que bé ame,
n·és veritat que del tot ell desame;
no li escau que riga ne guaymente.
De filats vist, no cregau que nuu vaja;
creu ser vestit, no cerqua pus que vista,
e lo tot nuu vol drap de bona lista,
e son poder tot quant fer assaja.

Tornada

Amor, Amor, no pensseu que yo vaga,
buydes les mans, per mercé de vós pendre;
tot quant pusch dar, amplament vos vull rendre:
sembla'm gran dret que la que am yo haja.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data