Jochs Florals de Barcelona en 1864/Consistori de 1864

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

CONSISTORI DE 1864.
_____________


MANTENEDORS.


D. Joan Cortada, president
D. Miguel Victoriá Amer. D. Narcis Gay.
D. Antoni Camps y Fabrés. D. Celesti Barallat.
D. Gregori Amado Larrosa. D. Dámasso Calvet, secretari.EX-MANTENEDORS.

D. Joaquim Rubió y Ors. D. Lluis Cutxet.
D. Josep Lluis Pons. D. Pau Estorch y Siqués.
D. Mariano Flotats. D. Josep Leopoldo Feu.
D. Juan Manyé y Flaquer. D. Manuel de Lasarte.
D. Adolfo Blanch y Cortada. D. Joan Illas y Vidal.
D. Antoni de Bofarull. D. Mariano Aguiló.
D. Francisco Permanyer. D. Josep Coll y Vehí.
D. Joaquim Roca y Cornet. D. Josep Llausás.
D. Josep Antoni Llobet y Vall-lllosera. D. Brauli Foz.
D. Vicens Joaquim Bastús. D. Terenci Thos.
D. Miquel Antoni Martí. D. Manuel Anglasell.
D. Manuel Angelon. D. Josep Subirana.
D. Lluis Gonzaga de Pons y de Fuster. D. Eusebi Pascual.
D. Antoni Bergnes de las Casas.
( 6 )
MESTRES EN GAY SABER.D. VICTOR BALAGUER, proclamat en 20 de juny de 1861.
D. GERONI ROSSELLÓ, proclamat en 4 de maig de 1862.
D. JOAQUIM RUBIÓ Y ORS, proclamat en 3 de maig de 1863.ADJUNTS HONORARIS.


M. I. S. Rector de la Universitat literaria
M. I. S. President de la Academia de Bonas Lletras.
Los Mestres en gay saber.ADJUNTS DE NUMERO.

D. Joan Agell. D. Josep Vilaseca.
D. Evaristo Alomar. D. Francisco Romaní y Puigdengolas.
D. Joaquim Cadafalch. D. Felip Beltran.
D. Josep Anselm Clavé. D. Tomás Marull.
D. Manuel Duran y Bas. D. Lluis Coll.
D. Miquel de Elías Marchal. Sr. Comte del Llobregat.
D. Lluis Marlés. D. Ramon Sunyol.
D. Pau Milá. D. Jaume Manuel Calafell.
D. Josep Miravent. D. Vicens Serra.
D. Ignasi Ramon Miró. D. Silvino Thos.
D. Francisco Muns. D. Pau Valls.
D. Salvador Mestres. D. Ramon Vives.
D. Rupert Mandado. D. Josep Buigas.
D. Joaquim Arimon. D. Manuel de Bofarull.
D. Lluis Ricardo Fors. D. Pau Ribó.
D. Ramon Grassot. D. Llorens Clot.
D. Lluis Sagnier. D. Jaume Serra.
D. Francisco Puig y Esteve. D. Josep Carbonell.
D. Rosendo Rufasta. D. Antoni Bastinos.
D. Elias Rogent. D. Joan Fabra.
D. Josep Simon Rubis. D. Teodoro de Mata.
D. Joan Baptista Orriols. D. Federico Jordà.
D. Josep María Sirvent. D. Lluis Roca.
D. Ramon de Siscars. D. Camilo Rauret.
D. Bartomeu Ribó. D. Joaquim Fontanals del Castillo.
D. Mariano Soriano Fuertes. D. Magí Pers y Ramona.
D. Francisco Xavier Llorens. D. Ignasi Girona.
D. Manuel Patxot. D. Fernando Puig.
D. Jaume de Puiguriguer. D. Diego Joaquim Ballester.
D. Josep Antoni Jaumar. D. Antoni Molins.
D. Isidro Vilaseca. D. Joan Martí y Bofarull.
D. Francisco Fassant. D. Cayetano Fabrés.
D. Antoni Fargas. D. Venanci Vallmitjana.
D. Josep Flaquer. D. Agapito Vallmitjana.
D. Emilio Fochs y Ódena. D. Josep Pujol.
D. Francisco Forns. D. Camilo Calvet.
D. Ignasi Fontrodona. D. Jaume Urgell.
D. Eduardo Gibert. D. Rafael Baster.
D. Josep Antoni Gibert. D. Francesch Bartrina.
D. Fernando Gonzalez. D. Enrich Vidal y Valenciano.
D. Josep de Letamendi. D. Francisco Miquel y Badia.
D. Claudi Lorenzale. D. Josep Teodoro Vilar.
D. Francisco Lliví. D. Josep Albert de Quintana.
D. Salvador Manero. D. Ramon Manuel Gay.
D. Pere Nolasco Vives.

TROBADORS PREMIATS AB JOYA.

D.ª Isabel de Villamartin.
D. Dámasso Calvet.
D. Adolfo Blanch y Cortada.
D. Antoni Camps y Fabrés.
D. Guillem Forteza.
D. Salvador Estrada.
D. Silvino Thos.
D. Mariano Fonts.
D. Víctor Balaguer.
D. Joaquim Rubió y Ors.
D. Geroni Rosselló.
D. Josep Lluís Pons y Gallarza.
D. Lluis Roca.


TROBADORS PREMIATS AB ACESSSIT.

D.ª Victoria Penya.
D. Albert de Quintana.
D. Manuel de Lasarte.
D. Josep Coroleu é Inglada.
D. Antoni de Bofarull.
D. Teodoro Llorente.
D. Terenci Thos y Codina.
D. Francesch Pelayo Briz.