La Roqueta 15/¡Avant, Palma, avant!

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


¡Avant, Palma, avant!
Ab motiu del Derribo de ses Murades
Ja fa molta estona
que van separades
ses teus murades
de s'utilidat,
per xò'l poble dona
grandiosa escomesa
per l'útil empresa
que s'ha comensat.
Com ja no t' arriben
les braus envestides,
p'el temps extingides
dels fers musulmans;
just es que's derriben
y així's lleven noses
per fer altres coses
més nobles, més grans.
¡Oh, Palma, si alcances,
tranquil y aixerida,
passar a altra vida
molt més important;
cantar déus lloances
p'els qui obrin la porta
cridant ab veu forta:
“¡avant, Palma, avant!„
A. GARCÍA ROVER.
11 Agost 1902.