La Roqueta 15

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

La Roqueta 15
La Roqueta 15
Índex

Hossanna! →


La Roqueta 10 AGOST 1902

Número Extraordinari

PREU: 0'50 Ptas.Núm. 15 15 de Agost de 1902

Sumari:
TEXTE
Hossanna, per La Roqueta.
Impressió, per G. Carbonell.
Carta uberta, per F. de P. A.
Festes de ses murades.
Avant, Palma, avant, (poesía) per Garcia Rover
Himne a Mallorca, (poesía) per Pons y Fabregues.
Festes a Manacor.
GRAVATS:
Portada, per R. Llinás.
Carta uberta, (ilustracions) de Llinás.
FESTES DE SES MURADES:—Grupo de xeremiês dins la Sala, Trempant els instruments. —Els xeremiês recorreguent el carrê de Sant Miquel. —Grupo d' infants d' el Teatre Líric, el dia de sa repartició de juguetes. —D.ª Maria Weyler. —Grupo d'invitats an el derribo de sa primera pedra: S'hi veu el Capità General, el General Governador, don Guillem Moragues y els senyors Pascual, Font y Granada. —En el baluart de Zanoguera, L'Alcalde dirigint sa paraula an es públic. —En el baluart de Zanoguera, L' Alcalde dirigint sa paraula an es públic. —En el baluart de Zanoguera, El secretari de s' Ajuntament lletgint sa R. O. concedint podê tomâ ses murades, Sa taula de sa prensa .—Sa tribuna de la Sala, després de posar-hi sa primera pedra tomada, de ses murades. —Sa Casa Consistorial adornada. —S' arc de «Mar y Tierra». —Entrada an el passeig d'el Born. —Es carrê de Conquistador adornat. —El jardí de la Glorieta, adornat per ses festes. —Adornos d' el carrê de Colón. —S' arc de s' Econòmica. —Declaració de fills il-lustres, Fragment d'el salón. —Sa plassa de Cort, al sortir sa gent de sa declaració de fills il-lustres. —D. Eusebio Estades, nòu fill il-lustre. (Retrato per Anckermann). —D. Vicens Furió, pintor. —D. Ricardo Anckermann pintor. —Conte de Sant Simón, nòu fill il-lustre (Retrato per Furió). —Tendido de s' ombra, es dia de sa novillada presidida per la senyoreta Weyler. —S' escòla modelo, Arribada de s' Ajuntament per sa colocació de sa primera pedra. —Piqueta amb que fou tomada sa primera pedra. —Sa primera pedra de s'escòla modelo. —Obrers tomant ses murades. —Records d' altre temps, Quant tomaren sa porta d' es Moll y es tròs de murada de devant sa Llonja. —La Casa de la Vila il-luminada. (Fotografia de nit). —El Jardí de la Glorieta. (Fotografía de nit). FESTES A MANACOR: —Arc de sa llum.
La Roqueta
ILUSTRACIÓ MALLORQUINA
Aquesta revista sortirà día 15 y 30 de cada més, publicará articles, cuentos y poesíes d'escriptors mallorquins y catalans, biografies de gent de cap de brot, una secció d' Heráldica mallorquina, actualitats, ilustrada amb fotograbats d'els fets que senyali, historietes, cròniques y passatemps.
Ses cubèrtes y demés ilustracións d'es texte serán de pintors mallorquins.
PREUS
Tres mesos de suscripció. . . 1'75 Ptas. Id. id. p'els suscriptors de La Almudaina . 1'5' " Número corrent. . . 0'30 " Id. atrassat. . . 0'50 "
Redacció y Administració: Conquistador, 30
Pla de Palma amb s' ensanxe
De gros tamany y amb tots els detalls possibles.
Está de venta al preu d' UNA PESSETA a sa llibreria d' en Amengual y Muntaner