La mia por d'alguna causa mou

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca

La mia por d'alguna causa mou pot tenir els següents significats:

Altres versions[modifica]

La mia por d'alguna causa mou.
Per bé que·l juy se meta·n bon esper,
mon sentiment, profeta verdader,
de bon penssar mon penssament remou.
¿Qué és açó que·m veda tot repòs,
e lo dormir la congoxa no·m tol,
e ma rahó cuyda morir per dol,
com en remey jamés donar ha clos?

Dolor me puny que·m dón·al cor gran mos,
ne causa veig de l'avenidor dan;
mon esperit és mal prenostican
-generalment, qu·especial no·l pos-.
Quant me despert, me sembla que·m desperta
una dolor, ab agut punyiment;
ffamiliar é tant est penssament
que·l dan vinent ja tinch per cosa certa.

Yo só ben cert que vós no sou ben certa
de mon voler, del qual me só callat;
ma colpa és, com no·m só clar mostrat,
e tal amor no mereix ser cuberta.
Ja só pus luny de mon voler mostrar;
a poch a poch mon esforç sent descréxer;
lo que de mi sabeu no pot meréxer
qu·en mi penseu amar ne desamar.

Sobresamor de vós m'à fet lunyar
e dintre si vol ésser departit;
per molt amar mon voler no he dit,
e sentiment d'ell a vós no vol dar.
Vós no sabeu lo meu voler secret;
vós no sentiu, e sobresdolor sent;
Amor ho fa sens ús d'enteniment,
fartant a vós, dant a mi fam e set.

Los mals tan grans que Amor me promet,
esforç no ssé qui·ls gosàs emparar;
yo am lo dan vengut per vós amar,
penssar deveu quant més lo beniffet.
A vós ador, si no me'n repreneu;
dexau a mi càrrech de consciença:
en tan estrem és ma gran benvolença,
que vos confés per un terrenal déu.

Jamés diré que siau lo mal meu,
car tot lo mal yo prench en molt gran bé;
si mon amich del meu mal semblant té,
yo per son bé volgr·abans fos en creu.
Amor me fa lo càrrech sostenir,
yo·l malahesch si per null temps me fall,
e si mon cors pert virtut per treball,
no li don mort per son mal no finir.

Tornada

Lir entre carts, tot quant de vós yo mir
e quant me pens me fa créxer d'amor;
delit me sent, a las veus sens dolor,
e puys me dolch tant com pusch soferir.

Font: Bloc personal DMRQ, sine data