Les plantes cultivades. Cereals/Índex

De Viquitexts
Salta a la navegació Salta a la cerca


Índex [1]

Abastiment de la palla (indústria), 166
accidents durant el cultiu, 96-100, 153, 231, 259, 261, 262, 361, 394, 395, 396, 454, 478
adaptació a la secada, 458, 478
adob en forma de granulat, 134, 135
adobament nitrogenat, 134, 135, 352, 408
Aelia acuminata, 196, 199
Àfrica (sorgo alimentació humana), 460, 461
Ajagut, 96, 97, 147, 361, 262, 229, 286
Albacete (blat de moro), 57
aliment per als ocells, 468, 481, 485, 487
alimentació animal, 20
 arròs, 320, 372
 blat, 172
 blat de moro, 378, 422
 civada, 242, 264, 265
 ordi, 204, 232, 233
 sègle, 272, 289
 sorgo, 432, 460
 triticale, 296, 315
alimentació humana, 20
 arròs, 320, 372-375
 blat, 172, 173, 200, 202
 blat de moro, 378, 423
 civada, 242, 263
 mill, 468, 481, 487
 panís negre, 471
 sègle, 272, 279
 sorgo, 432, 460-461
 triticale, 296, 315
al·lelopàtic, vegi’s efectes al·lelopàtics
al·lògama, planta, 284, 384, 477
Alt Urgell (sègle), 293
Alta Ribagorça (sègle), 278
alternativa de cultius, 32, 106, 107
ametlla (civada), 253
Andalusia (cereals d'hivern), 35, 199
androesterilitat citoplasmàtica, 477
Anglaterra (blat de moro), 61
Anoia (cereals d'hivern), 31
antesi o floració, 94
aplicació d'herbicides, 138, 141, 231, 261, 354, 357, 409
aplicació de purins, 131-133
arada de pala, 112, 113, 114
Aragó
 blat de moro, 56
 cereals d'hivern, 39
aresta, 76, 182, 193, 212, 252
arrels d'ancoratge, 75, 383
arrels primàries o seminals, 74, 80, 386
arrels secundàries, adventícies o nodals, 74, 75, 84
arròs, 319-375
 arborio, 374
 basmati (perfumat), 374
 blanc, 372, 373
 bord, 353, 355, 374
 brown, 373
 cargo, 373
 cáscara, 373
 clofolla, 372, 373
 escairat, 78, 373
 flotant, 51, 319
 gra llarg, 324, 325, 373
 gra rodó, 324, 325, 373
 grans trencats, 320, 372
 paddy, 373
 parboiled, 373
 salvatge, 374
 sancochado, 373
 vaporitzat, 373
assecament del gra, 367-370, 415, 416
Astúries (blat de moro), 59
Àustria (blat de moro), 61
autògama, planta, 255, 247, 297, 305, 335, 449, 477, 484
Avena barbata, 244, 246
Avena byzantina, 244
Avena fatua, 244, 246

Avena sativa, 244
Avena sterilis, 244, 246
Avena strigosa, 244, 245

Bages (cereals d'hivern), 33
Baix Ebre (arròs), 44
bales de fenc, 269
bales de palla, 162, 166, 167, 168, 417, 418
 grosses cilíndriques, 30, 168, 417, 418
 grosses paral·lelepipèdiques, 166-168
 petites, 162, 167
barrinador de l'arròs, 359
begudes alcohòliques, 20, 204, 279, 320
beina, 70, 72
Berguedà
 blat de moro, 423
 sorgo, 437
biomassa, 22
 blat de moro, 427
 palla, 164, 165
 sorgo, 465
blat, 171-202
 dur, 35, 174, 190-195, 198, 199, 202
 tou, 174, 178-189, 196, 197, 200, 201
blat de moro, 377-429
 dolç o sucrós, 380, 411
 escairat, 423
 waxy, 411
blat de moro i mongetes, 58, 59
boll, 188, 230
brancar, 73, 441, 474, 483
Bromus diandrus, 258
brot o bri principal, 67, 473
Bureba (cereals d'hivern), 36

Cachirulo, 309
caixes de ger minació, 236
Camarga (arròs), 49
Campiña, 196
Canadà (cereals d'hivern), 42, 161
Canadian Grain Comission, 42
Canadian Wheat Board, 42
canals de reg 348, 349
canoneig, vegi's període reproductiu
canoques, 417
Cantàbria (blat de moro), 59
capa negra (blat de moro), 392
capacitat de fillolar, vegi's fillol
cappare o brot principal, 66
capsa (panotxa), 384
capçot o espigot, 385
cariòpside, 78, 183, 214
Castella i Lleó
 blat de moro, 55
 cereals d'hivern, 36
 sègle, 276
Castella-La Manxa (cereals d'hivern), 37
Catalunya (estadístiques), 24-27
Cerdanya (sègle), 274, 292
cereal immadur, 21, 238, 267, 316
cereals de gra petit, 468
Chilo supressalis, 359
cisell, 109, 116
civada, 241-269
 flocs de, 263
 pelada, 78, 253, 263
 tipus europeus, 247, 249
 tipus mediterranis, 247
clofolla o pellofa, 331, 372
coleòptil, 80, 81
colla (de treballadors de l'arròs), 352
collita, 154-155, 372-363, 412-413
collita manual (arròs), 364, 365
comarques de Girona (blat de moro), 53
Conca de Barberà (cereals d'hivern), 31
conservació del gra, 156-161, 370, 414-416
contingut d'humitat del gra, 222, 391, 393, 414, 451
corcs de la canoca, 410
cordons, marges o crestes, 357, 359
corn belt (EUA), 64
corn steep, 424
corró o roleu, 122, 136, 137
cranc americà, 358
creixement vegetatiu, vegi's període vegetatiu
cremar la palla, vegi's palla
crestes, marges o cordons, 357, 359
cugula, 139, 244, 246
cultiu associat, 314
cultiu de conservació, 116
cultiu d'estiu, 338, 400, 456, 470
cultiu de primera collita, 400
cultiu de segona collita, 293, 313, 400, 402, 479, 485, 490

cultiu intercalar, 485, 490
cultivador, 109
cultivars o varietats, vegi's varietats
cutícula, 452

DDGS (distiller dried grain with solvents), 23
delta de l'Ebre (arròs), 44
densitat de sembra, 121, 402, 456
digestibilitat del farratge, 455
diploides (espècies), 174, 175, 244, 277
destí del gra, 28
 arròs, 321
 blat, 173
 blat de moro, 379
 civada, 243
 mills, 469
 ordi, 205
 sègle, 273
 sorgo, 433
distiller dried grain with solvents, 23
doble cultiu, 228, 293, 294, 312, 313, 316
drenatge, 350

Echinochloa crus-galli, 353, 470
efecte de l'aigua freda (arròs), 351
efecte dels herbicides, 231, 261
efectes al·lelopàtics, 294
eixugó, 356
Eleusine coracana, 470
embrió o germen, 183, 385
Empordà (arròs), 45
energia (obtenció d'),
 Acciona, 164
 caldera policombustible, 22
 cereals, 22
 palla, 164
ensitjar, 238, 316, 429
entrenús, 72
Eragrostis tef, 470
erosió del sòl, 146
escairat, vegi's gra escairat
escaldat, 98, 99, 256
Espanya (estadístiques), 24-27
espatas (blat de moro), 396
espelta, 174-177
 bessona, 176
 petita, 174, 175
espiga, 76-77
 blat de moro, 385
 blat dur, 193, 297
 blat tou, 77, 182
 espeltes, 175-177
 ordi, 77, 207
 ordi dos rengles, 212, 213, 218
 ordi sis rengles, 212, 213, 219
 panís negre, 467, 470, 475
 sègle, 271, 281, 297
 triticale, 76, 297, 302
espiga a 1 cm (estadi), 89
espiga compacta, 207, 213
espiga laxa, 213
espigot, 385
espigueig, estadi, 94, 184, 216, 255, 283, 304, 335, 389, 448
espigueta, 76, 182, 212, 252, 281, 320
estació de bombament, 350
estadi sarró, 93, 184, 448
estadístiques, 24-28
 arròs, 320, 321
 blat, 172, 173
 blat de moro, 382, 383
 civada, 242, 243
 mills, 468, 469
 ordi, 204, 205
 sègle, 272, 273
 sorgo, 432, 433
 triticale, 296
 produccions, 26
 rendiments, 27
 superfícies cultivades, 24, 25
Estats Units d'Amèrica, 22, 43, 64, 164, 480, 485
estípules, 70, 180, 192, 210, 280, 300
estructura de la planta, 68, 69, 383, 441, 474
etanol
 Abengoa, 23, 165
 balanç energètic, 427
 blat de moro, 23, 426, 427
 biomassa, 165, 427, 465
 Espanya, 22
 EUA, 22, 64, 426, 427
 gasolineres, 22
 pinso proteic, 23
 Unió Europea, 22

Eurigaster maurus, 196
evolució del rendiment, vegi's estadístiques
evolució de la producció, vegi's estadístiques
evolució de la superfíce cultivada, vegi's estadístiques
evolució de preus
 blat, 201
 tractorista, 201
 pa, 201

Fanguejar, 343, 355
farina, 200, 201
 civada, 263
 ordi, 233
 sègle, 289
farina baixa, 200
farinasses, 372
farinetes, 460
farratge, 21
 blat de moro, 378, 428-429
 civada, 242, 266-269
 mills, 468, 479, 487, 490
 ordi, 204, 238-239
 sègle, 272, 274, 275, 290-294
 sorgo, 432, 436, 437, 462-464
 triticale, 296, 314, 316-317
farro, 422
fecundació, 94, 185, 216, 255, 284, 305, 335, 384, 390, 449
fecundació anemòfila, 284, 384
feed, 424
femada, 130
fenc, 268, 269, 490
feromones, ús de, 359
fillol, 67, 68, 69, 70, 84
 arròs, 327
 blat dur, 191
 blat tou, 179
 mill, 483
 ordi, 208
 panís negre, 473
 sègle, 278
 sorgo, 442
 triticale, 298, 299
filloleig, fase de, 84, 85, 86, 333
floració o antesi, 94
 arròs, 335
 blat, 185
 blat de moro, 384
 ordi, 217
 panís negre, 477
 sègle, 272, 284
 sorgo, 448, 449
 triticale, 305
formació del gra, vegi's període de formació i
maduració del gra
França
 blat de moro, 60
 cereals d'hivern, 40
 sorgo, 435
fulla, 70, 72
 arròs, 328
 blat dur, 190
 civada, 249
 mill, 482
 ordi, 209
 sègle, 279
 triticale, 299
fulla bandera, 71, 92
 arròs, 329
 blat, 92, 181
 ordi, 211
 triticale, 301

Gàbies per assecar el blat de moro, 416
Galícia
 blat de moro, 58
 pa de sègle, 289
garbes d'arròs, 364, 365
Garrotxa (blat de moro), 54, 400, 401
gelada tardana, efecte, 99
gen brown mid rib, 455
germen o embrió, 183, 385
germinació, 80, 81, 332, 386
germinació en espiga, 309
glumel·les, 76, 78, 182, 251, 281
glumes, 76, 182, 193, 212, 252, 281, 331
gluten feed, 424
gluten meal, 424
gra, 20, 78
 arròs, 320, 323, 331, 372-374
 blat, 172, 174-177, 183, 290, 292
 blat de moro, 378, 380, 381, 385, 422, 423
 civada, 242, 245, 253, 263, 264

 mill, 468, 481, 487
 ordi, 204, 214, 215, 237
 panís, 468, 487
 panís negre, 468, 481
 sègle, 272, 277, 281, 289
 sorgo, 432, 445, 460
 triticale, 296, 303, 315
 escairat, 78, 331, 423
 farinós, 202
 lletós, estadi, 186, 220
 nu, 78, 183, 281, 303, 385, 471
 pastós, estadi, 187, 220, 221
 vestit, 78, 175-177, 214, 253, 331, 372, 373, 487
 vitrós, 202
 vitri, 189, 195
gra apilotat a l'aire lliure, 158
grada de discos, 117
graners tradicionals a Catalunya, 159
Grans Planes (Amèrica del Nord), 42, 160
grups de precocitat, 397, 439
guaret, 37, 108

Herba granada, 267
hexaploides (espècies), 174, 177, 244, 297, 310
híbrids, 277, 397, 379, 438, 439, 449, 477
higroscòpic, gra, 188
Hongria (blat de moro, panís), 63, 490
Hordeum vulgare, 206
Hordeum vulgare subsp. distichum, 206
Hordeum vulgare subsp. vulgare, 206

Implantació, vegi's sembra
índex de collita, 179, 287, 483
índex de superfície foliar, 181
Índia (mills), 477, 480, 487
inducció primària, 282
inflorescència, 76-77, 182, 212, 252, 281, 302, 330, 384, 443, 475, 484, 489
insensibilitat al fotoperíode, 304, 475
IRTA, 322, 465
isoglucosa, 425
Itàlia (arròs), 48

Jaç, 162, 417

La Beauce (França), 40, 112
latència, 223
Ley de Pastos y Rastrojeras, 108
lígula, 70, 210, 250, 280, 483
limbe, 70, 72
línia d'aigua (blat de moro), 391
línia pura, 247, 297, 397, 398, 399, 449
línies d'electricitat, 105

Maduració del gra, vegi's període de formació i maduració del gra
maduresa de collita, 188, 189, 175, 222, 223, 257, 287, 309, 337, 391, 392, 393, 451
magatzems, 156, 157
magatzem regulador, 156
malalties dels cereals, 148-149, 260, 360
malta, 234-237
margall (Lolium multiflorum), 141
margall (Lolium rigidum), 140, 141
Maresmes del Guadalquivir, 47, 346
Mas Badia, estació experimental, 427, 455, 465
mata, 68, 69
 arròs, 324, 327
 blat, 178, 179, 190
 blat de moro, 380
 civada, 248, 249
 mill, 483
 ordi, 208, 209
 panís negre, 473, 474
 sègle, 278, 279
 sorgo, 442
 triticale, 298, 299
mazorca (blat de moro), 384
melca d'escombres, 431, 439, 444
mesures agroambientals (arròs), 371
Mèxic (blat de moro), 381
midó, 20, 172, 378, 424
midons modificats, 425
mill, 469, 481-486
mill africà, 470
mòlta per via humida (blat de moro), 424
mòlta per via seca (blat de moro), 426
Monegres, 198, 228
monocultiu, 44, 107, 338, 401
monoica, planta, 383
Montsià (arròs), 44

Naixença, estadi de, 81, 123, 332, 386, 457
Namíbia (panís negre), 480
Navarra (cereals d'hivern), 38

no-cultiu, vegi's treball del sòl
Noguera (cereals d'hivern), 30

Oli de blat de moro, 424
ompliment del gra, vegi's període de formació i maduració del gra
ordi, 203-239
 de dos rengles, 206, 212-215, 218, 220-222
 de primavera, 226
 de sis rengles, 206, 212-215, 219, 223
Oryza glaberrima, 323
Oryza sativa, 323
Oryza sativa subsp. indica, 323
Oryza sativa subsp. japonica, 323
Osona
 cereals d'hivern, 33
 mill, 436, 485
Ostrinia nubialis, 410

Pa de blat, 174, 201
pa de sègle, 289
pa de triticale, 315
pa fermentat, 460
pa no fermentat, 460
PAC (Política Agrària Comuna), 35, 198, 199
palla, 20, 162-169
 blat, 170
 blat de moro, 413, 417-421
 civada, 242
 ordi, 204
 sègle, 272, 279, 287
 triticale, 296
 cremar-la, 169, 419
 enterrar-la, 420, 421
 picar-la, 413
Pallars (sègle), 275
pallera, 166
pals (enmig dels camps), 105
panícula, 76, 77
 arròs, 323, 324, 330
 blat de moro, 384
 civada, 76
 mill, 484
 panís, 489
 sorgo, 443, 444
 compacta, 444
 composta, 487
 laxa, 444, 450
Panicum miliaceum, 470
Panicum sumatrense, 470
panís negre, 73, 470, 471-480
panissola, 353
panotxa, 385, 390-391
Paspalum scrobiculatum, 470
past del Sudan, 438, 439, 462, 463
pastes, 174
pastura, 21, 238, 239, 290-292, 317, 462-463, 479
 del rostoll, 108, 170
 durant l'hivern, 238, 239
pedregada, 153
peduncle (de l'espiga), 302
pèls (del blat de moro), 384, 390
pellarofes o pellofes, 390
pellofa o clofolla, 331, 372
pellofes, 390
Pennicillaria spicata, 471
Pennisetum americanum, 471
Pennisetum glaucum, 470, 471
Pennisetum typhoides, 471
període de formació i maduració del gra, 94, 95
 arròs, 336-337
 blat, 185-189, 194-195
 blat de moro, 390-394
 civada, 256-257
 ordi, 218-223
 sègle, 285-287
 sorgo, 450-451
 triticale, 306-309
període reproductiu, 88-93
 arròs, 334-335
 blat de moro, 388-389
 civada, 254-255
 panís negre, 476
 sorgo, 448-449
període vegetatiu, 80-87
 arròs, 332-333
 blat de moro, 386-387
 sègle, 282
 sorgo, 446-447
pes de 1.000 grans, 99, 215, 303
pes específic, 215, 303
pinsos, 20, 232-233, 264-265, 422
Piricularia oryzae, 360
plagues dels cereals, 152, 196-197, 230, 358, 359, 403, 410

planta de dia curt, 475
plantació (arròs), 347
plàntula, 66, 83, 84
 arròs, 326
 blat de moro, 382
 blat dur, 190
 blat tou, 178
 civada, 248
 mill, 482
 ordi, 208
 panís, 488
 panís negre, 472
 sègle, 278
 sorgo, 440, 446, 457
 triticale, 298
plúmula, 80
població, 58, 284, 381, 449
port, 87, 178
 ajagut o postrat, 208, 278
 erecte, 190, 248, 298
precocitat, 95, 184, 227, 247, 311, 377, 439
prefenificar, 316
prefoliació, 482
preus, vegi's evolució de
Procambarus clarkii, 358
producció agrària ecològica, 142-143, 177, 294, 308, 357
purins
 aplicació de, 131-133
 injecció en el sòl, 133

Qualitat del gra, 99, 197, 199, 202, 214-215, 253, 315, 460

Races de blat de moro, 381
raquis, 76, 182, 330, 385, 443
rascle de pues flexibles, 143
rebrot, 239, 453, 463
recol·lectora, 154-155
 d'arròs, 362
 de blat de moro, 412, 413, 428
refugis d'hivern (xinxes), 198
reg, vegi's sistemes de reg
Regadius de Lleida, 34, 52
renadiu, 109, 111
rendiment, vegi's estadístiques
resistència a la secada, 228, 452
resistència al fred, 288
rizoma, 82, 84
roderes del tractor, 135, 150, 151
roleu o corró, 122, 136, 137
Romania (blat de moro), 62
rostollar, 109, 110, 111
rotació de conreus, 106, 107, 260, 312, 313, 400
rotocultor d'eix vertical, 115
rovell, 148-149

Sacarificació, 165
secada, 144, 145, 198, 228
Secale cereale, 277
Secale montanum, 277
sedas (blat de moro), 384
Segarra (ordi), 29, 224-225
segó, 200
segona collita, 293, 313, 400, 402
Segòvia (sègle), 276
sembra, 121
 aèria, 345, 346
 arròs, 344-346
 blat de moro, 402
 en no cultiu, 126-129, 293, 313, 402
sembradora
 d'arròs, 344-345
 de blat de moro, 402-403
 en fileres, 121
 en no cultiu, 126-128
sèmola, 202, 423
sensibilitat a la secada, 394-395
sensibilitat al fred, 259, 396, 454, 478
sequer, 367, 368
sèquia, 349
Servicio Nacional del Trigo, 156
Sesamia nonagrioides, 410
Setaria italica, 470
Setaria italica subsp maxima, 487
Setaria italica subsp moharia, 487
sistemes de reg
 inundació dels camps, 342, 349, 351
 per inundació
 a feixes, 404, 405
 a solcs, 405, 408
 per aspersió
 canó o trak, 406
 cobertura total, 56, 407

 equips mòbils, 57, 407
 pivot, 404, 408
sitges, 156, 157, 160, 161
Solsonès (cereals d'hivern), 32
Sorghum bicolor subsp bicolor, 438
sorgo, 431-465
 blanc, 460, 461
 d'escombres, 439
 farratger, 439
 herbaci, 439
 fibrós, 465
 sucrós o dolç, 465
Sud-est d'Àsia (consum d'arròs), 375
superfície cultivada, vegi's estadístiques

Tetraploide (espècie), 174, 176, 244
Tierra de Campos, 36, 196
tija, 69, 72, 73
 arròs, 327
 civada, 249
 sègle, 279, 280
tines de remull, 235
tractament de la palla amb amoníac, 163
tractament de la llavor, 121, 403
tramlínies, 151
transformació industrial, 20
 blat de moro, 378, 424, 425
 ordi, 204, 234-237
trasplantar (arròs), 347
treball del sòl, 109-119
 no-cultiu, 119
 sistema convencional, 109-115
 tècniques simplificades, 116, 117, 118,
trencats, vegi's arròs
triticale, 295-317
 complet, 310
 hexaploide, 297, 310
 primari, 310
 secundari, 310
 substituït, 310
Triticum aestivum, 174
Triticum aestivum L aestivum, 174
Triticum estivum var. spelta, 177
Triticum monococcum, 173, 174
Triticum turgidum subsp. dicoccum, 176
Triticum turgidum var durum, 174

Urgell (cereal d'hivern), 29

València (arròs), 46
vall del Danubi (blat de moro), 62-63
Vallès Oriental (sorgo), 437
varietats o cultivars, 95
 arròs, 324
 blat, 183
 blat de moro, 397-399
 civada, 247, 263
 ordi, 215
 sorgo, 439
 triticale, 310, 311
 autotetraploides, 277
 de primavera, 178, 304, 311, 317
 d'hivern, 178, 282, 311, 317
 resistents a l'atac de fongs, 148, 149
 sintètiques, 284
 transgèniques, 410
Vercelli (arròs), 48
Vietnam (arròs), 51, 366-367
vitrositat, 195, 202

Xina
 arròs, 50, 365, 366
 panís, 487
xinxes del blat, 152, 196, 199
X Triticosecale, 297

Zea mays, 297
Zea mays amylacea, 380
Zea mays everta, 380
Zea mays indentata, 380
Zea mays indurata, 380
Zea mays saccharata, 380
Zea mays tunicata, 380
Zizania palustris, 374
zuro (blat de moro), 385


  1. Les pàgines que es destaquen en negreta contenen una explicació o definició del terme corresponent.